Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Mötesplatser för samverkan

Niagara interiör

Malmö högskola står värd för flera tematiska mötesplatser där ny kunskap utvecklas tillsammans med andra samhällsaktörer. Utbyte och samverkan mellan akademin och övriga samhället skapar en ömsesidig förståelse för olika förutsättningar och gemensamma utmaningar.

Malmö högskola är ett aktivt nav för samhällsnyttig forskning, utbildning och innovation. Tillsammans med andra aktörer bidrar vi till att identifiera och skapa lösningar på samhällets utmaningar. Många samhällsutmaningar är globala till sin natur vilket innebär att Malmö högskola måste samarbeta med en mångfald av aktörer, nationellt och internationellt.

Senast uppdaterad av Jeanette Persson