Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Mötesplatser för samverkan

Storm

Malmö högskola står värd för flera tematiska mötesplatser där ny kunskap utvecklas tillsammans med andra samhällsaktörer. Utbyte och samverkan mellan akademin och övriga samhället skapar en ömsesidig förståelse för olika förutsättningar och gemensamma utmaningar.

Malmö högskola är ett aktivt nav för samhällsnyttig forskning, utbildning och innovation. Tillsammans med andra aktörer bidrar vi till att identifiera och skapa lösningar på samhällets utmaningar. Många samhällsutmaningar är globala till sin natur vilket innebär att Malmö högskola måste samarbeta med en mångfald av aktörer, nationellt och internationellt.

Innovationsmiljön Storm och andra mötesplatser 

Storm, Malmö högskolas nya innovationsmiljö är ett gott exempel på en mötesplats för samverkan. Nedan listas flera andra av högskolans mötesplatser för samverkan. 

Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU)
Internet of Things and People (IOTAP)
Mötesplats Social Innovation (MSI)
Näktergalen mentorsverksamhet
Regionalt utvecklingscentrum (RUC) 

Senast uppdaterad av Michael Gustafson