Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Studentprojekt

Under utbildningen lär du dig bland annat att behärska olika former av modellerings- och visualiseringstekniker.

Exempel på projekt som studenter på programmet har arbetat med.

Arkitektur, visualisering och kommunikation, studentprojekt

Stadsutvecklingsprojekt Sorgenfri
Studenterna studerade kommunikationsstrategierna för ett aktuellt stadsutvecklingsprojekt, gjorde en målgruppsanalys och utarbetade en egen kompletterande kommunikationsstrategi. Projektet fokuserade på hur man kan använda sig av miljön i området för nå en viss målgrupp. Av: Johanna Block, Kristoffer Carlsson, Pernilla Johansson, Johan Matsson & Felix Weideryd.

Arkitektur, visualisering och kommunikation, studentprojekt

Gestalta en bostad på given tomt
Uppgiften var en del av en kurs i arkitekturens grunder och bestod i att gestalta en mindre bostad på en given tomt i Malmö.
Av Emelie Claesson

 

Arkitektur, visualisering och kommunkation, studentprojekt

Utforma en husbåt för studentboende
Uppgiften var att i modell utforma en husbåt för studentboende. Tillsammans med ritningar och modellfotografier gjorde studenterna sedan en folder som vände sig till framtida hyresgäster. Av: Emelie Claesson, Ellen Carlquist, Kristina Hammar, Markus Höbling, Madelen Lanz & Sophia Sundqvist

Arkitektur, visualisering och kommunkation, studentprojekt

Gestalta och marknadsföra ett fritidshus
Studenterna gestaltade ett litet fritidshus och utformade ett bildmaterial och en kommunikationsprofil för en fiktiv arkitektbyrå. Materialet skulle marknadsföra huset för en potentiell köpare:
Av: Maria Bolin & Emma Gradin

 Arkitektur, visualisering och kommunikation, studentprojekt
   ______________________

Arkitektur, visulisering och kommunikation

Gestalta och marknadsföra ett hus
Studenterna gestaltade ett litet fritidshus och utformade ett bildmaterial och en kommunikationsprofil för en fiktiv arkitektbyrå. Materialet skulle marknadsföra huset för en potentiell köpare.
Av Bethzabet Contreras & Mats Åberg.

 
Senast uppdaterad av Anna Liljedahl