Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Behörighet till högskolestudier

För att bli antagen till en utbildning krävs att du är behörig till utbildningen. På utbildningens webbsida kan du se vilken behörighet som behövs för den utbildning du är intresserad av.  

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla kurser och program på högskolenivå. Det vanligaste sättet att uppfylla behörigheten är genom en avslutad sammanhållen gymnasieutbildning.

För grundläggande behörighet krävs ett slutbetyg utfärdat antingen av gymnasieskola eller Komvux. Tänk på att ett samlat betygsdokument inte ger grundläggande behörighet. 

Läs mer om grundläggande behörighet på Antagning.se

Grundläggande behörighet för utbildning på avancerad nivå

Malmö högskola har kurser och program på grundnivå och avancerad nivå. För att läsa ett program på avancerad nivå krävs examen från en grundutbildning på minst 180 hp. För kurser på avancerad nivå krävs inte en examen, däremot krävs en genomgången utbildning på grundnivå. 

Det finns möjlighet att bli villkorligt antagen till studier på avancerad nivå om behörighetsgivande utbildning inte är avslutad men kommer att avslutas innan kursstart. Dock måste hela utbildningen vara avslutad och alla poäng registrerade innan kursen/programmet kan påbörjas. 

Särskild behörighet

Särskild behörighet krävs utöver grundläggande behörighet för många program. Vanligast är vissa gymnasiekurser med lägst betyg E (nya systemet) eller godkänt. 

Om arbetslivserfarenhet eller yrkeslivserfarenhet krävs skall detta dokumenteras med ett tjänstgöringsintyg där omfattning av tjänst, arbetad tid och innehåll i tjänst skall framgå.

Läs mer om vad som gäller för dig på Antagning.se

Behörighet genom basår

Om du saknar gymnasiekompetens i vissa ämnen kan du läsa till dem som fristående kurser. En basårsutbildning kan inte förbättra ditt meritvärde men kan ge dig betyg i ämnen du saknar i din behörighet.

Läs mer om basår

Behörighet genom reell kompetens

Om du inte uppfyller de grundläggande eller de särskilda behörighetskraven genom din tidigare utbildning, men ändå tycker dig ha inhämtat likvärdiga kunskaper på annat sätt, kan du ansöka om bedömning av din reella kompetens.

Läs mer om reell kompetens

Om du har utländska betyg eller meriter

Utländska betyg eller meriter kan ge dig behörighet och bättre urvalsvärden. Om du har utländska meriter ska de bifogas din anmälan till utbildning.

Mer information för dig som har utländska meriter

Frågor om din behörighet?

Du är välkommen att kontakta Studievägledningen om du har frågor om din behörighet till en utbildning. 

Kontakta Studievägledningen

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist