Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Meritvärdering och urval

När utbildningar har fler behöriga sökande än antalet platser, görs ett urval. Urvalet grundar sig på bland annat betyg, resultat från högskoleprovet eller akademiska poäng. Olika urvalsregler gäller för olika utbildningar. 

Behöriga sökande får ett eller flera meritvärden som avgör placeringen i urvalet. Genom att ha meritvärde i flera urvalsgrupper ökar du chansen att bli antagen. 

Om urval och vad som gäller för din betygstyp på Antagning.se

Urvalsgrupper

Du ser hur platserna är fördelade mellan urvalsgrupperna för den utbildning du är intresserad av, på utbildningens webbsida. De vanligast förekommande urvalsgrupperna på Malmö högskola är:

Betygsurval

BI - sökande med fullständigt slutbetyg från gymnasiet utan komplettering
BII - sökande med fullständigt slutbetyg som kompletterat för att få behörighet
BF - sökande som har studieomdöme från folkhögskola

Högskoleprov 

HP - sökande som har ett provresultat som inte är mer än fem år gammalt och som har fått lägst 0.05 poäng på provet.

Högskolepoäng

HPGR - för kurser på grundnivå. Meritvärde från 7,5 - 165 högskolepoäng.
HPAV - för kurser på avancerad nivå.  Meritvärde från 150 -  285 högskolepoäng.

För grupper med högskolepoäng räknas endast poäng tagna innan sista anmälningsdag. Poäng tagna efter sista anmälningsdag, men innan sista kompletteringsdag, förbättrar inte meritvärdet.

Alternativt urval

AU - Den sökande meritvärderas utifrån särskilda arbetsprov, intervjuer med mera. Mer information finns på utbildningarnas webbsidor.

Platsgaranti

PG - Vissa utbildningar tillämpar platsgaranti för sökande som läser en specifik utbildning.  

Övriga behöriga sökande

ÖS - Om du saknar meritvärde placeras du i gruppen ÖS och rangordnas genom lottning. Som övrig sökande erbjuds du endast studieplats om samtliga behöriga sökande med ett meritvärde har tilldelats en plats. 

Sen anmälan

SA - Ansökningar som gjorts efter sista ansökningsdag, rangordnas baserat på anmälningsdatum. När flera sökande har samma meritvärde tillämpas lottning. Det är en automatisk lottning inom antagningssystemet och inga andra faktorer tas i beaktande.

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist