Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Regler för antagning

Riksdagen och regeringen har det övergripande ansvaret för högre utbildning. Universitet och högskolor är egna myndigheter, som lyder direkt under regeringen. Reglerna för tillträde till högskoleutbildning finns i högskolelagen och i högskoleförordningen med föreskrifter.

Antagningsordningen

Enligt högskoleförordningen måste varje lärosäte ha en antagningsordning. Antagningsordningen ska omfatta de regler för utbildning som högskolan tillämpar gällande:

  • ansökan
  • behörighet och undantag från behörighetsvillkor
  • urval
  • hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkor fattas

För utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska antagningsordningen dessutom ange hur beslut om behörighet överklagas. Högskolans antagningsordning är fastställd av högskolestyrelsen. 

Antagningsordning för förutbildning samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Malmö högskola

Bilaga rörande fri kvot

Överklagan

Om du anser att Malmö högskola gjort ett felaktigt beslut angående din behörighet till sökt utbildning kan du överklaga beslutet. 

Läs mer om överklagan av beslut om behörighet 

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist