Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Om reservantagning

Information till dig som är reservplacerad


Efter första urval
Om du är reservplaserad efter första urval måste du tacka Ja till din plats om du vill behålla den efter andra urvalet. Du får alltid en bekräftelse från UHR när du tackat ja till din plats.

Efter andra urval
Flertalet utbildningar vid Malmö högskola har ett mindre överintag, med några fler antagna efter andra urvalet än planerat antal platser. Skulle det bli färre än planerat som tar sin plats i anspråk vid upprop, gör fakulteter och institutioner en genomgång därefter och tar snarast möjligt ställning till hur många reserver som då kan vara aktuella att kalla. Det sker per telefon, e-post eller via brev, via utbildningsadministrationen för respektive utbildning. Det sker normalt ingen reservantagning vid själva uppropet och därför kallas i regel inga reserver till upprop.

Högskolan får ofta frågan om hur stor chans det är att komma in som reserv. Det är tyvärr helt omöjligt för oss att göra kvalificerade gissningar. När man kallar reserver utgår man ifrån vilka antagna studenter som tackat nej till sina platser och fyller på proportionerligt med reserver från samma urvalsgrupper som de var antagna i. Det kan ibland innebära att man vid reservantagning kommer långt ner i en urvalsgrupp om många tackar nej, t ex för att de redan påbörjat en annan utbildning och väljer att stanna kvar där. Samtidigt kan en annan urvalsgrupp i princip stå stilla. Det innebär också att det finns flera med samma reservnummer, t ex reserv 1 i urvalsgrupp för högskoleprov och reserv 1 för betygsgruppen BI eller BII. Det enda man kan göra som reservplacerad är tyvärr att avvakta.

Uppgift om telefonnummer, e-postadress eller adress får vi genom antagningssystemet, så kontrollera gärna att du angett uppgifterna på ditt konto på Antagning.se. Ändrar du kontaktuppgifterna efter andra antagningsbesked måste även du kontakta oss så vi kan ändra i vårt lokala system. Högskolan försöker att kalla reserver så snart som möjligt efter uppropen och eventuell reservantagning bör vara avslutad senast cirka två veckor efter program- eller kursstart.

Senast uppdaterad av Emma Norrbin