Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Viktiga datum

 Nedan finner du datum för kommande terminer. Håll gärna koll på sidan då vissa datum är preliminära och kan ändras.

Anmälan till

Hösttermin

Vårtermin

Webbanmälan öppnar

15 mars

16 september

Sista anmälningsdag
15 april 15 oktober
Kontrollbesked
April-juni   
november månad

Sista kompletteringsdag
för nya meriter

20 juni 1 december
Antagningsbesked, första urval
fr. o. m. 12 juli fr. o. m. 9 december

Sista svarsdag

29 juli

18 december

Antagningsbesked, andra urval
fr. o. m. 3 aug. 8 januari
     

 

Om du inte har svenskt personnummer
6 maj – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad alternativt betala anmälningsavgiften

Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du skicka in papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna.

Sommarkurser

Webbanmälan öppnar runt 22 februari och stänger 15 mars.
Antagningsbeskeden publiceras i början av maj.För exakta daum kolla antagning.se.


Har du missat sista anmälningsdag? Det går att göra sen anmälan till vissa av våra kurser och program.  

Mer information om sen anmälan

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist