Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Näktergalen Ungdom

är ett samarbetsprojekt med några boenden i Malmö, "Utslussningen" samt Idrottsvetenskap vid fakultet LS. 

Projektet innebär en möjlighet för studenter och ensamkommande ungdomar att få träffas samt: 
*  få inblick i varandras världar, dela med sig  av sina kunskaper och erfarenheter
* ge ungdomarna en inblick i hur är det att studera vid högskolan
 * skapa nya nätverk
Projektet startar lördagen den 9 april 2016. 

På ”Näktergalen Ungdoms” tredje träff presenterade Ali Ara, själv ensamkommande sin utbildning till ingenjör vid fakultet Teknik och samhälle.
Träffarna börjar med en sportaktivitet i idrottshallen, därefter fikar vi i Orkanens biblioteket (då några studenter  presenterar sin utbildning och väg till högskolan)
EKB4 EKB3 EKB2 

Hösten 2014 samarbetade  Näktergalen Ungdom med  Mottagningsskolan Mosaikskolan, Malmö. Ungdomarna var i åldern 13-15 år och matchades ihop med var sin mentor (studenter) från fakulteten Lärande och samhälle.

Mottagningsskolan Mosaik är en skola för nyanlända elever i årskurs 7-9. Här går 180 elever från 25 olika länder. Det är den första skolan som nyanlända barn möter när de kommer till Malmö.
Några genomförda aktiviteter:  

Pyssel och mys
Papper marmorerades, väskor dekorerades och pepparkakor mumsades…
Någon hade tur i Yatzy, en annan var skicklig i schack.
Som god jul hälsning fick alla en biocheck som tack.

2014-12-16 Sara näktergalen 2014-12-16 Sif o Narjes näktergalen
Klicka här och läs artikeln i "Vårt Malmö" om Näktergalen Ungdom 

Kick-off 

Tisdagen den 11 november träffades matchade studenter vid Malmö högskola och ungdomar från mottagningsskolan Mosaik. De blev många glada leenden och det verkade även finnas mycket att tala om.
Framöver träffas de två gånger per månad fram till sommaren.  
Vi önskar dem lycka till!

näktergalen kickoff 3 näktergalen kickoff 2 näktergalen kickoff 1

Första mentorsutbildning var onsdagen den 29.e oktober och den 6 november "utbildningstillfälle 2", på Mosaikskolan

IMG_3864 små2IMG_3864 små1

IMG_3863 små1IMG_3863 små2


2009 var Näktergalen Ungdom ett samverkansprojekt mellan Näktergalen och Eslövs Kommun. 

I detta projekt fick studenter vid Malmö högskola vara mentorer åt ungdomar från Eslöv som stod utanför arbetsmarknaden. Näktergalen Ungdom var ett samarbete mellan Malmö högskola och EU-projektet Ungdomsvägvisaren i Eslöv. Genom Näktergalen ungdom kunde studenterna visa på mångfalden av utbildningar inom Malmö högskola. Att studera på högskolan kunde ibland uppfattas som stort och lite otäckt. Med detta projekt försökte vi motverka eventuella fördomar, avdramatisera högskolestudier och visa att det är roligt och spännande att vara student vid Malmö högskola.

Studenter från olika utbildningsområden på Malmö högskola matchades med ungdomar som deltog i programmet Ungdomsvägvisaren i Eslöv. Mentorerna och ungdomarna träffades var tredje vecka under en tremånadersperiod. Efter tre månader var målet att ungdomarna skulle ha kommit i arbete eller utbildning. Mentorskapet började då om med nya ungdomar under ytterligare tre månader. Förutom värdefulla erfarenheter och insikter fick mentorerna även 2500 kronor i lön för arbetet och ett arbetsintyg.  Mentorerna fick även utbildning och handledning. Projektet är avslutat.

129

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist