Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Tidigare projekt

Näktergalens mentorskoncept har utvecklats till att omfatta även andra målgrupper än barn:

2009 startade Näktergalen Entreprenör där studenter vid Malmö högskola fick träffa mentorer i arbetslivet.

2009 startade Projektet I5 (Inspiration 5) för att väcka ett intresse för högskolestudier mellan Malmö högskola och årskurs 5-elever. Projektet var en samverkan mellan Institutionen för språkstudier och Näktergalen mentorsverksamhet.

2012 startade Näktergalen Personal där anställda vid Malmö högskola var mentorer åt nyanlända akademiker som studerade SFI.

Tre beviljade EU-ansökningar har genomförts genom åren:

2006- 2009  Mentormigration, vilket möjliggjorde pilotprojekten Nightingale i sju europeiska städer med Näktergalen som förebild.

2011- 2014 InterGen där seniorer i Höörs kommun var mentorer för ensamkommande flyktingungdomar.

2013- 2015 FORMULA där studenter vid Malmö högskola var mentorer åt ensamkommande ungdomar från Malmö.

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist