Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Utvärderingar

books

Varje år utvärderar mentorerna sitt mentorsår som sammanställs i ett bokslut, innehållande både kvantitativa och kvalitativa delar från mentorsåret.
Om ni är intresserade av boksluten kontakta Näktergalen.

Två större utvärderingar har gjorts. Den första av Lena Rubinstein-Reich, efter Näktergalens tre första pilotprojektår. Den andra av Carina Sild Lönroth som är en sammanställning av utvärderingar gjorda under tio år, samt intervjuer med 14 ungdomar som haft mentor tio år tidigare.
Fulltextversionerna finnas att ladda ner till höger. 

Senast uppdaterad av Edward Lever