Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Examensordning 2015

De regler som fastställs i denna revision av den lokala examensordningen gäller för utbildningar som påbörjades efter den 2015-07-01. Här hittar du också förteckning över examina 2015, förteckning över examina 2016  och förteckning över examina 2017 för utbildningar på grund-, avancerad och forskarnivå.

För varje examen får lärosäten ange mer preciserade examenskrav utöver dem som föreskrivs i Högskoleförordningen. Sådana krav uttrycker vad som krävs för att erhålla t.ex. en kandidatexamen med en viss inriktning eller en viss yrkesexamen.

Examensfordringar för yrkesexamina som utfärdas vid Malmö högskola är specificerade i utbildningsplanerna. För generella examina ska det finnas examensbeskrivningar, se nedan.  

 

HUVUDOMRÅDE INRIKTNING EXAMEN
Arbetsvetenskap - Kandidat
Biomedicinsk laboratorievetenskap - Kandidat
Biomedicinsk metodik och teknologi - Magister Master
Biomedicinsk ytvetenskap - Master
Byggd miljö - Kandidat Magister
Communication for Development -

Magister Master

Data- och informationsvetenskap - Kandidat
Datavetenskap - Kandidat Magister Master
  Applikationsutveckling Kandidat
  Spelutveckling Kandidat
  Systemutveckling Kandidat
Engelska -

Kandidat

Europastudier   Kandidat
Fastighetsvetenskap - Kandidat Magister
  Fastighetsföretagande Kandidat
  Fastighetsförmedling Högskoleexamen Kandidat
Freds- och konfliktvetenskap - Kandidat Magister
Företagsekonomi - Kandidat
  Informationsteknik Högskoleexamen Kandidat
  Transport Management Högskoleexamen Kandidat
Grafisk design - Kandidat
Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap - Kandidat
Historia - Kandidat Magister Master
Idrottsvetenskap - Kandidat Magister Master
  Idrott och samhälle Kandidat
  Idrottens ledarskap Kandidat
  Idrottens management Kandidat
Informatik - Kandidat
Interaktionsdesign - Kandidat Magister Master
Internationell migration och etniska relationer - Kandidat Magister Master
Internationella relationer - Kandidat Magister
Kriminologi - Kandidat Magister Master
Ledarskap och organisation - Kandidat Magister
Lingvistik - Magister
Material och produktutveckling - Kandidat
Materialvetenskap - Magister
Medie- och kommunikationsvetenskap - Kandidat Magister Master
Medieteknik - Kandidat
Miljövetenskap - Högskoleexamen Kandidat
Mänskliga rättigheter - Kandidat Magister
Odontologi - Kandidat Magister Master
  Oral hälsa Kandidat Magister
  Tandteknik Kandidat Magister
Omvårdnad - Kandidat Magister Master
  Psykiatrisk vård Högskoleexamen
Pedagogik - Kandidat Magister Master
Sexologi - Magister Master
Socialt arbete - Kandidat Magister Master
Specialpedagogik - Magister Master
Statsvetenskap -

Kandidat
Politices kandidat

Magister

Urbana studier - Master
Visuell kommunikation - Kandidat
Ämnesdidaktik - Magister Master
Senast uppdaterad av Susanne Destow