Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Information om lärarlegitimation och äldre lärarexamina

Från och med 1 juli 2012 krävs lärarlegitimation och förskollärarlegitimation för att kunna anställas som lärare eller förskollärare på en tillsvidaretjänst.

Mer information om införandet av lärarlegitimationer

En ny förordning (SFS 2011:689) gör det möjligt för dig som har påbörjat en utbildning, som enligt äldre föreskrifter hade kunnat leda till en behörighetsgivande examen för legitimation som lärare eller förskollärare, att senast 30 juni 2018 ansöka om att få examen för utbildningen.

Mer information om hanteringen av äldre examina

Har du frågor om studieresultat eller tillgodoräknande ska du kontakta Studerandeexpeditionen på lärarutbildningen för närmare information.

Behöver du komplettera din utbildning eller av andra anledningar behöver vägledning, kontakta i första hand studievägledningen vid Fakulteten för Lärande och samhälle.

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist