Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Vanliga frågor och svar

Här besvaras en del av de frågor som ofta ställs till Examensavdelningen. Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att kontakta oss.

Vid vilket lärosäte ansöker jag om min examen?

Du ansöker om examen där du avslutade din sista kurs, alternativt där du har läst merparten av din utbildning inklusive uppsatskursen. Har du läst på olika högskolor/universitet kan de berörda högskolorna komma överens om vem som ska utfärda examen. 

Hur ansöker jag?

Ansökan om examensbevis görs enklast på webben. Om du saknar inloggningsuppgifter/eller behöver återaktivera dem kontaktar du studieadministratören vid aktuell fakultet. Du är själv ansvarig för att din ansökan är komplett. Kontrollera till exempel att allt är inrapporterat i Ladok innan du lämnar in ansökan - kontakta i annat fall berörd institution. Om ditt namn i Ladok inte stämmer ska du bifoga ett aktuellt personbevis.

Ansök här 

Hur lång tid tar det att få sin examen?

Handläggningstiden varierar under året och beroende på ärendets karaktär, men vanligtvis tar det 8 veckor.

Är det möjligt att få förtur? 

Nej.

Kostar det något att ta ut en examen?

Nej, det kostar inget.

Hur får jag mitt examensbevis?

Examensbevis och Diploma Supplement skickas med post till den adress du angivit på examensansökan. Det är därför viktigt att ha en uppdaterad och aktuell address. 

Varför ska jag ta ut min examen? 

En examen är ett bevis på att du har tillägnat dig de kunskaper och färdigheter som krävs för den utbildning examen avser. Du kan behöva det om du vill fortsätta dina studier på en högre nivå eller om du ska ut i arbetslivet. För många arbetsgivare är en examen ett krav när du söker arbete. Den kan också vara ett lönekriterium och kan därför också vara värdefull för dig.

Kan jag få examensbeviset utfärdat på både svenska och engelska?

Examensbeviset är dubbelspråkigt och utfärdas automatiskt på både svenska och engelska från och med år 2007.

Kan jag få ett nytt examensbevis om jag har bytt namn?

Nej.

Kan jag få ett nytt original?

Nej, du kan inte få ett nytt original av ditt examensbevis om det skadats eller försvunnit. Däremot kan du ansöka om en kopia på din examen. Maila då till arkiv@mah.se och ange namn, personnummer samt examensår.

Hur kommer mitt examensbevis att se ut?

Examensbeviset består av en diplomsida där det framgår vilken examen du har avlagt och inom vilket huvudområde och/eller inriktning. Till det kommer en kursförteckning över de kurser du valt att inkludera i din examen (ej enstaka kursmoment). Bifogat är även ett Diploma Supplement. Denna bilaga beskriver utbildningen på engelska och dess plats i utbildningssystemet så att den kan jämföras internationellt, till exempel i samband med ansökningar till studier eller arbete utomlands. Observera att detta dokument inte ersätter examensbeviset utan är ett komplement till din examen.

Vad händer med poäng i en examen som är utöver den exakta poängsumman?

I examen redovisas bara de kurser som krävs för examen. En kandidatexamen ska till exempel omfatta 180 högskolepoäng, inte mer. Om du har läst kurser utöver detta kan du begära att få ut kursbevis eller studieintyg med de aktuella kurserna från din institution.

Måste jag ha tagit ut min kandidatexamen för att få en masterexamen? 

Ja. För att få ut en master- eller magisterexamen krävs att du har avlagt en kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

Har jag rätt att ta med kurser på avancerad nivå i en kandidatexamen?

Ja, det går bra.

Har jag rätt att ta med kurser på grundnivå i en magister- eller masterexamen?

Ja, men det finns begränsningar och det kan även vara reglerat ytterligare i examensbeskrivningen för din examen. I normalfallet gäller att högst 15 högskolepoäng från grundnivå kan ingå i en magisterexamen och högst 30 i en masterexamen.

Ska jag ansöka enligt de nuvarande eller tidigare examensbestämmelserna?

Har du slutfört samtliga kurser som ska ingå i din examen före den 1 juli 2007 kan din ansökan endast prövas mot de tidigare examensbestämmelserna fram till och med 30 juni 2015.

Du som påbörjat din utbildning före den 1 juli 2007 och slutför den efter den 1 juli 2007 kan välja att ansöka om examen antingen enligt de tidigare bestämmelserna eller de nya bestämmelserna.

Du som påbörjat din utbildning höstterminen 2007 eller senare kan endast få en examen enligt de nya bestämmelserna.

Kan jag tillgodoräkna utlandsstudier i en examen?

För att en ansökan om tillgodoräknande ska behandlas så måste man vara antagen till och bedriva studier vid universitetet.

Beslut om tillgodoräknande gäller vid det lärosäte där beslutet fattats. Normalt fattar berörd institution beslut om tillgodoräknande av utlandsstudier inom huvudområdet. När det gäller utbildningsprogram som leder till yrkesexamen är det alltid institutionen som beslutar. Detta innebär att ansökan lämnas till den institution som ansvarar för ämnet/programmet.

Avslag
I de fall examen av någon anledning inte kan utfärdas får du ett skriftligt avslag. Avslag kan överklagas. Information om hur överklagan går till får du vid ett avslag. 

 

Senast uppdaterad av Susanne Destow