Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Studieadministration

Studieadministrationen hjälper dig med det praktiska under studietiden. Beroende på vilken utbildning du läser ska du vända dig till olika studieadministrationer. 

Vänd dig till studieadministrationen med frågor om: 

  • upprop
  • registrering på kurs
  • registreringsintyg
  • reservantagning
  • kursbevis/studieintyg (du kan själv hämta verifierbara intyg via Ladok Student)
  • rapporterade studiepoäng (du kan själv se dina resultat via Ladok Student)
  • studieuppehåll (du kan själv ansöka via Blankettwebben)
  • studieavbrott (du kan själv anmäla detta via Blankettwebben)
  • tillgodoräknande

Det här kan du göra själv

Via Ladok Student kan du själv registrera dig på kurser, ladda ner studieintyg, anmäla tidigt avbrott på kurs samt ändra adress- och kontaktuppgifter.

Ladok Student

Via Blankettwebben kan du själv ansöka om studieuppehåll, studieavbrott, uppskjuten studiestart (anstånd) och antagning till senare del av program.

Blankettwebben  

Hitta rätt studieadministration

Fakulteten för lärande och samhälle

Studerandeexpedition för lärarutbildningarna, idrottsvetenskap, studie- och yrkesvägledare med mera.

Kontakt

Fakulteten för hälsa och samhälle

Studieadministration för dig som läser till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker, receptarie, socionom med mera. 

Kontakt

Fakulteten för kultur och samhälle

Studieadministrationen i Niagara för utbildningar inom globala politiska studier, urbana studier, konst, kultur och kommunikation, språkstudier med mera.

Studieadministrationen för KS har en disk på plan 5B i Niagara. Den är bemannad måndag-fredag 10-12 samt måndag, tisdag, torsdag 13-15.

Fakulteten för teknik och samhälle

Studieadministrationen i Niagara för dig som läser högskoleingenjör, datavetenskap, medieteknik, basår med mera.

Studieadministrationen för TS har en disk på plan 5B i Niagara. Den är bemannad måndag-fredag 10-12 samt måndag, tisdag, torsdag 13-15. 

Odontologiska fakulteten 

Studieadministration för dig som läser till tandläkare, tandtekniker, tandhygienist.

Kontakt

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist