Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Är du student med läs- eller skrivsvårigheter?

I Studieverkstaden kan du få handledning och hjälp med att låna dina kursböcker som talböcker. Vi visar hur du använder talböcker från Legimus. Som student kan du också använda olika stödprogram som hjälper dig i ditt läs- och skrivarbete. Du får också hjälp att ladda ner de olika programmen - vi beskriver hur de fungerar.

Till vår drop in är du självklart även välkommen med kortare frågor och funderingar!

Välkommen på tisdagar mellan 13:15 - 15:00

Förutom att få hjälp och stöd med ditt skrivande, är Studieverkstaden då även bemannad med personal från biblioteket och studentcentrum.

Aktuellt

Workshops och föreläsningar

--

Läs mer om talböcker

Läs mer om stödprogram

Läs mer om att studera med funktionsnedsättning

Senast uppdaterad av Maria Brandström