Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

För dig som arbetar som stödperson till andra studenter

Som stödperson till en student med funktionsnedsättning har du en mycket viktig roll. En stödperson kan arbeta som anteckningsstöd, ledsagare, mentor eller studieassistent. Anmäl ditt intresse genom att skicka ett personligt brev till funk@mah.se

Anmälan av lönekonto

Du kan själv anmäla kontouppgifter genom att logga in hos Danske Bank med BankID eller annan e-legitimation:

Här hittar du instruktioner och mer information om hur du gör för att anmäla kontouppgifter

Om du saknar e-legitimation kan du skriva ned uppgifterna på blanketten i högermenyn (Blankett för anmälan av ändrat bankkonto). Skicka den till:

Christina Ellerström
Malmö högskola
Gemensamt verksamhetsstöd
205 06 Malmö

Anteckningsstöd

Som anteckningsstöd handlar det om att hjälpa studenter med funktionsnedsättning att ta anteckningar under föreläsningar. Du behöver naturligtvis anteckna noggrant, eftersom det skrivna också ska vara begripligt för andra än dig själv.

Att tänka på när du antecknar

Ledsagare

Att arbeta som ledsagare innebär att du hjälper studenten att hitta rätt och förflytta sig i högskolans lokaler.

Mentor

En mentor är en medstudent som stödjer en annan student när det gäller planering och struktur. Mentorsmöten sker i högskolans lokaler på dagtid. 

Studieassistent

Att arbeta som studieassistent innebär att du stödjer studenten under olika praktiska moment och att vara behjälplig med att skriva eller läsa.

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist