Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

utropstecken

Aulan på HS stängd efter översvämning

Det är därför viktigt att du kontrollerar ditt schema dagligen för ersättningslokal.

Hitta schema

_I0C8240

Utbildning

Vi har program och kurser inom bland annat omvårdnad, biomedicin, kriminologi, sexologi, handikapp- och rehabiliteringsvetenskap, folkhälsa och socialt arbete. Många av dem leder till en yrkesexamen.

Mer om våra utbildningar

Labbdetalj nål

Forskning

Vår forskning är tätt kopplad till samhälle och näringsliv. Stora forskargrupper finns inom biomedicinsk vetenskap, kriminologi, social utsatthet och sexologi.

Läs mer om forskning vid Hälsa och samhälle

Bild: flickr.com

Konferens om hatbrott

Torsdag 23 oktober arrangerar Institutionen för kriminologi och MiM vid Malmö högskola en konferens om hatbrott. Under konferensen kommer man bland annat belysa vilka som utsätts och vilka konsekvenser hatbrott får för individen och samhället.

Läs mer 

Nyheter

Kalender

Senast uppdaterad av Mikael Matteson