Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Fakulteten för hälsa och samhälle

hs-startbild_webb2

Fakulteten för hälsa och samhälle, HS, utvecklar ledande professionsutbildningar för att bland annat förse ansvariga huvudmän för hälso- och sjukvård, socialt arbete och berört näringsliv med kompetent personal.

Fakulteten har ungefär 4 600 studenter och 260 medarbetare, på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns. Institutionen för socialt arbete finns i huset Scylla, bredvid Orkanen. Och inom Medeonområdet i huset Forskaren finns laboratorium och forskare inom biomedicin. Högskolans ambition är att Forskaren ska vara ett innovationshus där forskare, studenter och entreprenörer samverkar inom materialvetenskap och kemi.

Utbildning

Fakulteten har program och kurser inom bland annat omvårdnad, biomedicin, kriminologi, sexologi, handikapp- och rehabiliteringsvetenskap, socialpsykiatri, folkhälsa och socialt arbete. De flesta av Hälsa och samhälles utbildningsprogram leder till en yrkesexamen, men man kan också, inom flertalet ämnen, läsa vidare till magister-, master- och forskarutbildning.

Genom våra uppdragsutbildningar erbjuder vi skräddarsydd kompetensutveckling för personal inom offentliga, privata och ideella verksamheter.

Forskning

Vår mångfacetterade forskning har en nära koppling till samhälle och näringsliv. Vid fakulteten ryms såväl medicinsk som samhällsvetenskaplig forskning och ett antal stora forskargrupper finns inom biomedicinsk vetenskap, sexologi, kriminologi och social utsatthet. En kreativ utveckling av forskning om frågeställningar i gränslandet mellan dessa fält pågår.

Nyheter

Kalender

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank