Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Nyheter HS

Lena Dominelli och Ingemar Lundström blir hedersdoktorer

Professor Lena Dominelli och Professor emeritus Ingemar Lundström blir hedersdoktorer vid Fakulteten för hälsa och samhälle. Båda har utmärkt sig för nydanande forskning inom sina respektive forskningsfält och är idag viktiga inspirationskällor för fakulteten.

Fler nyheter

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank