Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Nyheter på K3

Samverkan tidskrävande visar forskning

FORSKNING. Akademin samarbetar med olika aktörer och blir allt viktigare för att finansiera forskning. Men samverkan är komplicerat och tidskrävande, menar Luca Simeone som har studerat tre akademiska forskningslabb. Den 16 december disputerar han vid Malmö högskola. 

Fler nyheter

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank