Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Nyheter från KS

WHO uppmärksammar skånsk modell för integration

FORSKNING/SAMVERKAN. Panorama, världshälsoorganisationen WHO:s vetenskapliga tidskrift, publicerar en artikel om Partnerskap Skånes arbete med ett inkluderande mottagande av asylsökande och nyanlända flyktingar i Skåne. 

Fler nyheter

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank