Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Avdelningar

Avdelningar

Vid Odontologiska fakulteten finns 13 avdelningar. En avdelning karakteriseras av att det bedrivs forskning, undervisning, utvecklingsarbete och i förekommande fall tandvård inom ämnesområdet samt att man förfogar över egna anslag, personal, lokaler och utrustning.

Odontologiska fakulteten är ett Collaborating Centre till World Health Organization (WHO). Som en del i detta samarbete ansvarar fakulteten för en global databas över världstandhälsan den s k WHO Oral Health Country/Area Profile Programme.
 
Därutöver fungerar Kansliet som fakultetens administrativa nav och som stöd och hjälp för verksamhet och ledning.

Cariologi

Endodonti

Käkkirurgi och oral medicin

Materialvetenskap och Teknologi

Odontologisk röntgendiagnostik

Oral biologi

Oral diagnostik

Oral patologi

Oral protetik

Orofacial smärta och käkfunktion

Ortodonti

Parodontologi med Samhällsodontologi

Pedodonti

Senast uppdaterad av Magnus Jando