Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Härmed utlyses Eklund Foundations stipendium till ansökan

2017-05-24

Härmed utlyses Eklund Foundations stipendium till Malmö högskola för främjande av odontologisk forskning som premierar oral hälsa till ansökan.

Stipendiesumman uppgår till 150 000 kronor och utdelas företrädesvis till en sökande men kan i undantagsfall fördelas mellan flera sökande. Stipendiet kan sökas av tandläkare, tandtekniker och tandhygienist som bedriver forskning vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola.

Se bifogade dokument, utlysning samt stadgar, för vidare information.

Ansökan, ställd till odontologiska fakultetens forsknings/forskarutbildningsnämnd (FUN), inlämnas i 3 exemplar till:
Fakultetsexpeditionen, Tandvårdshögskolan, Malmö högskola, 205 06 Malmö senast 2017-06-16 klockan 12:00.

Gunilla Klingberg

Dekanus

Senast uppdaterad av Christina Stenervik