Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Nyheter på OD

Ny prodekan på Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola

MEDARBETARE. Vid årsskiftet tillträdde Per Alstergren som Odontologiska fakultetens nye prodekan. Per är professor vid Orofaciala smärtenheten. 

Fler nyheter

Senast uppdaterad av Magnus Jando