Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Välkommen till Tandvårdshögskolan

Hej och välkommen till Tandvårdshögskolan i Malmö. Sedan 1948 har vi varit ett regionalt centrum för tandvård och varje år behandlas mer än 10 000 patienter vid våra kliniker. Hit kan alla - barn/ungdom, vuxna eller akutpatienter - söka sig och få en kvalificerad behandling vid vår studentklinik. På studentkliniken betalar du dessutom ett lägre pris jämfört med ordinarie tandläkartaxa. För barn och ungdomar upp till och med 19 år är all tandvård gratis.

Barntandvård

Barn och ungdomar

Alla barn och ungdomar (0-19 år) är välkomna till oss som patienter. Vanlig tandvård är gratis till och med det året barnet fyller 19. Ring 040-665 84 76 för att boka tid. Läs mer om barntandvård

Du kan också registrera, eller lista som det också kallas, ditt barn som patient hos oss. Läs mer om registrering

Lampa tandvård

Tandvård för vuxna

Vi erbjuder allt från undersökningar till mer avancerad tandvård. Här kan du bli behandlad av studenter i nära samarbete med erfarna tandläkare vid vår studerandeklinik till halva priset. Ring 040-665 84 28 för tidsbeställning. Läs mer om vuxentandvård

Jourtandvård

Akut tandvård

För dig som har ont, tandvärk eller har slagit ut en tand. Ring 040-665 85 35 - måndag till fredag mellan kl. 07.30-08.00 - för att boka tid så hjälper vi dig att snabbt få en akuttid. Läs mer om akuttandvård

Tandreglering

Specialisttandvård

Vi erbjuder specialisttandvård för dig med avancerade eller särskilda vårdbehov. Vi tar emot dig som har remiss från tandläkare, läkare eller annan vårdgivare. Här finns specialisttandvård inom samtliga av Socialstyrelsen erkända specialiteter samt en specialklinik för cariologi och en smärtklinik för patienter med kronisk smärta. Läs mer om specialisttandvård

Senast uppdaterad av Christian Callmer