Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Välkommen till Tandvårdshögskolan

Hej och välkommen till Tandvårdshögskolan i Malmö. Sedan 1948 har vi varit ett regionalt centrum för tandvård och varje år behandlas mer än
10 000 patienter vid våra kliniker. Hit kan alla - barn/ungdom, vuxna eller akutpatienter - söka sig och få en kvalificerad behandling vid vår studentklinik. På studentkliniken betalar du dessutom ett lägre pris jämfört med ordinarie tandläkartaxa. För barn och ungdomar upp till och med 19 år är all tandvård gratis.

Barntandvård

Barn och ungdomar

Alla barn och ungdomar är välkomna till oss som patienter. Här är vanlig tandvård gratis till och med det året man fyller 19. Ring 040-665 84 76 för att boka tid. Läs mer om barntandvård.

Du kan också registrera, eller "lista" som det också kallas, ditt barn som patient hos oss. Läs mer om registrering.

Lampa tandvård

Tandvård för vuxna

Vi erbjuder allt från undersökningar till mer avancerad tandvård. Här kan du för halva priset bli behandlad av studenter i nära samarbete med erfarna tandläkare vid vår studerandeklinik. Ring 040-665 84 28 för tidsbeställning. Läs mer om vuxentandvård.

Jourtandvård

Akut tandvård

För dig som har ont, tandvärk eller har slagit ut en tand. Ring 040-665 85 35 - måndag till fredag mellan kl. 07.30-08.00 - för att boka tid så hjälper vi dig att snabbt få en akuttid. Läs mer om akuttandvård.

Tandreglering

Specialisttandvård

Vi erbjuder specialisttandvård för dig med avancerade eller särskilda vårdbehov. Vi tar emot dig som har remiss från tandläkare, läkare eller annan vårdgivare. Här finns specialisttandvård inom samtliga av Socialstyrelsen erkända specialiteter samt en specialklinik för cariologi och en smärtklinik för patienter med kronisk smärta. Läs mer om specialisttandvård.

Senast uppdaterad av Johan Portland