Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Fakulteten för teknik och samhälle

Utbildning

Fakulteten för teknik och samhälle vid Malmö högskola

På vår fakultet finns ett rikt utbud av utbildningar inom ingenjörsvetenskap,datavetenskap, naturvetenskap, medieteknik och design.

Mer om våra utbildningar

Utbildningarna håller hög kvalitet

Malmö högskolas utbildningar kom väldigt väl ut i Universitetskanslersämbetets, UKÄ, senaste utvärderingar av utbildningar inom teknikområdet jämfört med övriga lärosäten. Endast Chalmers tekniska högskola hade fler examina som bedömdes ha mycket hög kvalitet.

Läs mer här

Forskning

På fakulteten bedrivs forskning inom byggteknik, datavetenskap, maskin- och materialvetenskap, medieteknik, produktdesign och tillämpad matematik. De olika forskningsgrupperna arbetar tvärvetenskapligt i forskargrupper både inom och utanför högskolan.

Läs mer om forskning

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank