Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Fakulteten för teknik och samhälle

DV-studenterIn English  

Här hittar du ett rikt utbud av moderna utbildningar inom spännande tillämpningsområden som informationsarkitektur, spelutveckling, sociala medier, medieteknik och design.

Forskningen bedrivs i nära samverkan med företag, myndigheter och andra organisationer inom viktiga områden som materialvetenskap, datavetenskap, tillämpad matematik, medieteknik och fysik.

Tekniken och hur den påverkar och utvecklar samhället är central för oss på Fakulteten för teknik och samhälle. Det är den röda tråden i all vår forskning och utbildning.

Utbildningarna vid Teknik och samhälle håller hög kvalitet

Malmö högskolas utbildningar inom teknikområdet har nyligen utvärderats av Universitetskanslerämbetet, UKÄ. De flesta av utbildningarna bedöms hålla "mycket hög kvalitet" eller "hög kvalitet".

Läs mer här

Kalenderhändelser

Nyheter

Senast uppdaterad av Sara Appelquist