Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskning - Idrottsvetenskapliga institutionen

Välkommen till forskningsmiljön vid institutionen Idrottsvetenskap, Malmö högskola.  

Verksamheten består av ett 20-tal forskare och nästan lika många doktorander. Vår forskning är flervetenskaplig och med stark samhällsrelevans. Utgångspunkten är att samhällsaspekter – såsom jämställdhet, socioekonomi och kulturell mångfald – alltid påverkar idrotten, samtidigt som idrotten är av sådan betydelse att den även utövar ett inflytande på samhället.  

På dessa sidor kan du läsa om vår forskning, vår samverkan med det omgivande samhället och vår forskarutbildning. Du kan även se vilka avhandlingar som producerats i vår miljö, våra publikationer och vilka projekt som vi för närvarande bedriver. Slutligen kan du även läsa om schemat för vårt högre seminarium. Detta är vårt gemensamma forskningsseminarium. Tveka inte att höra av dig, om du vill närvara.

 

Disputationer kan ses via länkarna nedan

 

Torun Mattsson

Titeln på avhandlingen är: Expressiva dansuppdrag i ämnet idrott och hälsa - utmanande läruppgifter i ämnet idrott och hälsa. 

Opponent: Professor Gunn Engelsrud, Norweigan School of Sport Sciences.

Se disputationen här: http://webshare.mah.se/lustbr/2016-11-25-torunn.mp4

Niklas Hafen

Titeln på avhandlingen är: En vandring längs välviljans väg. En studie om idrott och internationellt utvecklingsarbete genom de skandinaviska exemplen LdB FC for Life i Sydafrika och Open Fun Football Schools i Moldavien.

Opponent: Docent Josef Fahlén, Umeå universitet.

Se disputationen här: http://webshare.mah.se/lustbr/2016-12-16-niklas-low.mp4Senast uppdaterad av Emelie Niléhn