Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Är student vid IDV

Information för studenter vid institutionen

Här samlas viktig information som gäller samtliga studenter på institutionen.


Från och med 14 mars gäller nya rutiner för anmälan till skriftlig salstentamen

Då ska du istället anmäla dig till tentor via Schema.mah.se. Du loggar in med ditt dator-id och klickar på fliken Tentamen.

Läs mer på: http://www.mah.se/Ar-student/For-dina-studier/Tentamen/

 

Studenternas rättigheter och skyldigheter. Information finns här: http://www.mah.se/Ar-student/For-dina-studier/Rattigheter-och-skyldigheter/

Senast uppdaterad av Emelie Niléhn