Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Nyheter på LS

Hur sker lärande i mångkulturella miljöer?

FORSKNING: Fakulteten för lärande och samhälle startar en ny forskarskola för 10-talet doktorander 2017 och en internationell gästprofessor. Fokus är lärandets villkor i en föränderlig och mångkulturell värld med globala utmaningar. Fler doktorander antas kommande år. Ambitionen är att skapa en nationell forskarskola med flera universitet i Sverige. 

Fler nyheter

Senast uppdaterad av Michael Gustafson