Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Nyheter på LS

Två professorer invalda i nätverk för excellenta forskare

Bodil Liljefors Persson, professor i religionshistoria, och Sara Johnsdotter, professor i medicinsk antropologi, har blivit nominerade av Vetenskapsrådet till databasen AcademiaNet.  Databasens syfte är att lyfta fram excellenta kvinnliga forskare i en långt ifrån jämställd akademisk värld.

Fler nyheter

Senast uppdaterad av Michael Gustafson