Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Nyheter på LS

Arenakrav sätter kommuner i en rävsax

FORSKNING. Små idrottsklubbar kommer i kläm när de inte kan leva upp till förbundens krav på arenastandard. När pengarna inte räcker till blir det ofta ett problem för kommunen.
— De hamnar i en form av rävsax. Fast kraven är frivilliga, så blir det en form av styrning där idrottsförbundens krav påverkar utformningen av den lokala idrottspolitiken, säger Jens Alm, doktorand i idrottsvetenskap vid Malmö högskola.

Fler nyheter

Senast uppdaterad av Michael Gustafson