Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Magister- och masterutbildning: pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Du som redan har en yrkesexamen för att undervisa kan läsa vidareutbildning på avancerad nivå för att få en magister- eller masterexamen inom något av huvudområdena pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik. Val av huvudområde beror på vilken inriktning du har i din yrkesexamen och i vilket sammanhang du vill använda din examen.

Utbildningarna ges på halvfart och sen eftermiddags-/kvällstid så att du som är yrkesverksam kan studera. Utbildningarna består av fristående kurser som du behöver söka termin för termin. Det är viktigt att du söker kurser inom det huvudområde du vill studera.

Kurser inom huvudområdet pedagogik

Magister

antagning fr.o.m. ht 2017

Pedagogik: Kunskapsområde och forskning 7,5 hp

Pedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi 7,5 hp

Pedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning 7,5 hp

Pedagogik: Självständigt arbete 15 hp

Master

antagning ht 2017

Pedagogik: Perspektiv på forskningsöversikter

antagning vt 2018

Pedagogik: Självständigt arbete 15 hp

Pedagogik: Självständigt arbete 30 hp

antagning fr.o.m. ht 2018

Pedagogik: Perspektiv på forskning 15 hp

Pedagogik: Självständigt arbete 15 hp

Pedagogik: Självständigt arbete 30 hp

Kurser inom huvudområdet ämnesdidaktik

Magister

antagning ht fr.o.m. ht 2017

Ämnesdidaktik: Kunskapsområde och forskning 7,5 hp

Ämnesdidaktik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi 7,5 hp

Ämnesdidaktik: Forskningsmetodisk fördjupning 7,5 hp

Ämnesdidaktik: Självständigt arbete 15 hp

Master

antagning ht 2017

Ämnesdidaktik: Perspektiv på forskningsöversikter

antagning vt 2018

Ämnesdidaktik: Självständigt arbete 15 hp

Ämnesdidaktik: Självständigt arbete 30 hp

antagning fr.o.m. ht 2018

Ämnesdidaktik: Perspektiv på forskning 15 hp

Ämnesdidaktik: Självständigt arbete 15 hp

Ämnesdidaktik: Självständigt arbete 30 hp

Kurser inom huvudområdet specialpedagogik

Magister

antagning ht fr.o.m. ht 2017

Specialpedagogik: Kunskapsområde och forskning 7,5 hp

Specialpedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi 7,5 hp

Specialpedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning 7,5 hp

Specialpedagogik: Självständigt arbete 15 hp

Master

antagning ht 2017

Specialpedagogik: Perspektiv på forskningsöversikter

antagning vt 2018

Specialpedagogik: Självständigt arbete 15 hp

Specialpedagogik: Självständigt arbete 30 hp

antagning fr.o.m. ht 2018

Specialpedagogik: Perspektiv på forskning 15 hp

Specialpedagogik: Självständigt arbete 15 hp

Specialpedagogik: Självständigt arbete 30 hp

Valfria kurser på avancerad nivå

antagning ht 2017

Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling II, 7,5 hp

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank