För medarbetare

Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Malmö högskolas årshögtid 2017

Malmö högskolas årshögtid 2017På fredagen den 20 oktober firades årets nya hedersdoktorer, professorer och doktorer under den traditionella högtiden som hölls i Malmö Live. Det delades även ut priser och stipendier till medarbetare och studenter.

Här kan du läsa om högtiden och alla stipendiater

Schemaläggning inför vårterminen

Inför vårterminen 2018 genomförs ett försök med mer flexibel schemaläggning och ett tydligare stöd till kursansvariga. Här kan du läsa mer om detta

Sista dag att skicka in schemaunderlag är den 27 oktober. Till all information om bokning av undervisningslokaler

Utveckla din kompetens

Varje termin anordnar Malmö högskola ett flertal olika utbildningar och aktiviteter för dig som är anställd vid lärosätet. 

Medarbetarutbildningar        IT-kurser för personal

Chefs- och ledarskapsutbildningar    Åk på personalutbyte

Högskolepedagogisk utbildning (AKL)        Medieverkstaden

Bibliotekets utbud för doktorander