För medarbetare

Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Tolv grupperingar får nätverksstöd

Under hösten fanns möjlighet att ansöka om medel för att utveckla forskarnätverk och 36 ansökningar kom in. Bedömningskommitténs granskning är nu klar och rektor har fattat beslut om nätverksstöd till tolv forskargrupperingar, bestående av drygt 100 av högskolans forskare.

Varje gruppering tilldelas 250 000 kronor för utveckling av sitt nätverk, och representanter för grupperna kommer att bjudas in till olika relevanta högskolegemensamma aktiviteter och erfarenhetsutbyten.

Mer om nätverksstöd, underlag och medarbetarnyheter om arbetet med fokusområden

Nästa steg på resan mot universitetsstatus

Före årsskiftet lämnade högskolan in det fördjupade underlaget till regeringen med en avsiktsförklaring om vilken riktning lärosätet vill ta i framtiden.

Här kan du läsa och ladda ner underlaget

Utveckla din kompetens

Varje termin anordnar Malmö högskola ett flertal olika utbildningar och aktiviteter för dig som är anställd vid lärosätet. 

Medarbetarutbildningar        IT-kurser för personal

Chefs- och ledarskapsutbildningar    Åk på personalutbyte

Högskolepedagogisk utbildning (AKL)        Medieverkstaden

Bibliotekets utbud för doktorander