Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Lärandemiljö

Lärandemiljögruppen
Lärandemiljögruppen är en gränsöverskridande samarbetsgrupp för  driva utveckling av den  fysiska och virtuella lärandemiljön, såväl den formella som den  informella, för att säkerställa  att Malmö högskolas  framtida kunskapsmiljöer bidrar till att utveckla det pedagogiska mötet.
Länk till gruppens avsiktsförklaring.
Länk till gruppens planerade aktiviteter våren 2017.

Flexibla rum för lärande
"Flexibla rum för lärande" är ett forsknings- och utvecklingsprojekt om lärandemiljöer vid Malmö högskola som initierats av Lärandemiljögruppen och Centrum för Akademiskt lärarskap.
Läs mer

Active Learning Spaces
Presentation från temadagen med Diogo Casanova från Kingston University.

Framtidens lärandemiljöer - ny rapport från SUHF:s arbetsgrupp
Läs mer 

Nätverket Rum för lärande
Nätverket Rum för aktivt lärande vill följa och informera om såväl som den nationella som den internationella utvecklingen kring modern pedagogik och den samlade kunskapen om betydelsen av den fysiska miljön för lärandet. Hitta spännande filmer, presentationer och andra nyheter på nätverkets hemsida.
Läs mer