Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Lärandemiljö

Lärandemiljögruppen
Lärandemiljögruppen är en gränsöverskridande samarbetsgrupp för  driva utveckling av den  fysiska och virtuella lärandemiljön, såväl den formella som den  informella, för att säkerställa  att Malmö högskolas  framtida kunskapsmiljöer bidrar till att utveckla det pedagogiska mötet.
Länk till gruppens avsiktsförklaring.
Länk till gruppens planerade aktiviteter 2017.

Flexibla rum för lärande
"Flexibla rum för lärande" är ett forsknings- och utvecklingsprojekt om lärandemiljöer vid Malmö högskola som initierats av Lärandemiljögruppen och Centrum för Akademiskt lärarskap.
Läs mer

Testa en ny lärandemiljö
På Gäddan är det nypremiär för salarna 523 och 524 som går under arbetsnamnet ”Teaching Lab”. Rummen har designats i en deltagarorienterad process där en grupp lärare och studenter har samarbetat med arkitekter och pedagogiska utvecklare.

Om du vill prova att undervisa i salarna är du välkommen till en workshop där du får använda rummen både i rollen som deltagare och som lärare. Vi diskuterar betydelsen av det fysiska rummets utformning för lärande med särskilt fokus på de här rummens design. Eftersom vi ser rummen som prototyper är ditt bidrag mycket viktigt för det fortsatta utvecklingsarbetet.
Anmäl dig här.

Deltagande i en workshop ger dig möjlighet att boka salen för undervisning redan i höst.
Läs mer hur du bokar salen under hösten.

Active Learning Spaces

Presentation från temadagen med Diogo Casanova från Kingston University.

Framtidens lärandemiljöer - rapport från SUHF:s arbetsgrupp
Läs mer 

Nätverket Rum för lärande
Nätverket Rum för aktivt lärande vill följa och informera om såväl som den nationella som den internationella utvecklingen kring modern pedagogik och den samlade kunskapen om betydelsen av den fysiska miljön för lärandet. Hitta spännande filmer, presentationer och andra nyheter på nätverkets hemsida.
Läs mer