Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Semester

Rätten till semester och semesterförmåner är lagstadgad, men regleras till stora delar genom kollektivavtal. Med semesterförmåner menas semesterledighet, semesterlön och semesterersättning.

Semesterhantering för lärare, forskare och doktorander

Semesterhantering för övriga anställda

Regler för semester

Semesterhantering för lärare, forskare och doktorander

Med lärare menas de yrkeskategorier som ingår i Malmö högskolas anställningsordning och omfattas av arbetstidsavtalet för lärare.

Hela årets semester läggs ut av löneadministratören, i en följd från måndagen efter midsommar och framåt. Avvikelser får göras efter överenskommelse med ansvarig chef. Du ska inte lägga in avvikelsen i Egenrapporteringen.

Om det är möjligt utifrån tjänsteplanering och godkänns av din chef kan du spara semesterdagar till ett annat år. Du måste ta ut minst 20 semesterdagar per år, men resterande dagar kan du spara till ett annat år. Du får dock maximalt ha 35 dagar sparade.

Du rapporterar att du vill spara semesterdagar på blanketten ”Spara semesterdagar” senast den 15 april, och din chef godkänner med sin signatur. Blanketten skickas till löneadministratör och  till bemanningsansvarig. Här hittar du blanketten

Semesterhantering för övriga anställda

För övriga medarbetare, så kallat teknisk/administrativ personal, gäller att var och en själv ansvarar för att registrera sitt semesteruttag i Primula. Det är arbetsgivaren som bestämmer hur semestern ska läggas ut, men hänsyn ska tas till dina önskemål.

Regler för semester

Din ålder avgör hur många semesterdagar du har:

  • 28 dagar till och med det år du fyller 29 år.
  • 31 dagar från och med det år du fyller 30 år.
  • 35 dagar från och med det år du fyller 40 år.

Semesteråret är det samma som kalenderår, alltså 1 januari–31 december. Om du är anställd under del av ett år, exempelvis i ett vikariat eller projekt, får du semesterdagar för den del av året som du är anställd.

Spara semesterdagar

Målsättningen är att varje anställd ska ta ut 20 semesterdagar per år som ledighet. Du har rätt att spara dagar som du inte använder, dock max 35 dagar totalt. Om du har semesterdagar kvar när en du slutar din anställning kommer dessa betalas ut i pengar. 

Dagarna är värda så mycket (i tid eller pengar) som anställningens aktuella omfattning vid tidpunkten när de tas ut.

Obetald ledighet vid kortare anställningar

Om du tjänar in färre än 25 semesterdagar under året har du rätt att komplettera dina semesterdagar med obetald ledighet upp till sammanlagt 25 dagar. Om anställningen börjar efter den 1 september får du komplettera dina semesterdagar med max 7 dagars obetald ledighet.

Semester vid föräldraledighet och sjukskrivning

Om du är föräldraledig får du semesterdagar utifrån hur många dagar du tar ur föräldrapenning från Försäkringskassan. Om du har varit föräldraledig på heltid under hela året och genererat minst 20 semesterdagar ska minst 20 dagar tas ut samma år. Föräldraledighet och semester kan inte tas ut samtidigt i Egenrapporteringen och därför måste du bryta föräldraledigheten och ta ut semester i stället.

Om du är sjukskriven på heltid under hela året behöver du inte ta ut semesterdagarna. Däremot måste 20 semesterdagar tas ut vid sjukskrivning på deltid eller under en del av året.