Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Pension

Vill du:

gå i pension?

veta mer om pensionsinbetalningar?

växla en del av din lön mot extra pensionsinbetalningar?

Så går du i pension

Du uppnår pensionsålder den sista dagen i månaden före du fyller 65 år, och då slutar arbetsgivaren att betala in tjänstepension. Du har dock rätt att behålla din anställning till och med den månad du fyller 67 år. Det kan vara möjligt att fortsätta arbeta efter 67 års ålder. Prata med din chef för att få reda på vad som är möjligt för dig.

När du ska gå i pension måste du skicka in en entligandeanmälan för att säga upp din anställning. Högskolan ser då till att avtalspension börjar betalas ut till dig från den dag du går i pension. Övriga delar av din pension ansöker du själv om att få utbetalda. Du måste skicka in blanketten för entledigande minst fyra månader innan din önskade pensionsdag. Den ska skrivas under av dig och din chef och sedan skickas till lönehandläggare. Här hittar du blanketten.

Din pension

Din totala pension kommer att bestå av flera delar:

  • den allmänna pensionen, som administreras av Pensionsmyndigheten
  • tjänstepension som betalas in av arbetsgivaren
  • eventuellt eget privat pensionssparande

På webbportalen minpension.se kan du få en samlad bild av din pension

Tjänstepensionen

Som statligt anställd får du en tjänstepension som består av flera delar, enligt pensionsavtalet PA 16. Villkoren skiljer sig för dig som är född 1988 eller senare (PA 16 avdelning 1) eller före 1988 (PA 16 avdelning 2). Den kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till.

Du har rätt att själv välja hur en del av tjänstepensionen ska förvaltas. För att hitta uppgifter om just din tjänstepension eller välja förvaltare, läs mer på spv.se/privatperson

För dig som är född före 1988

Individuell ålderspension

Denna tjänar du in från 23 års ålder och fram till pensionsåldern. Arbetsgivaren sätter varje månad in en avgift som motsvarar 2,3 procent av din utbetalade lön. Du kan om du vill själv välja förvaltare (bland ett antal försäkringsbolag) för denna del av pensionen.

Kompletterande ålderspension - Kåpan

Kåpan tjänar du in från 28 års ålder och fram till pensionsåldern. Arbetsgivaren sätter av en avgift som motsvarar ungefär 2 procent av din lön till Kåpan. Avgiften förvaltas av Försäkringsföreningen för det statliga området (FSO).

Förmånsbestämd pension

Förmånsbestämd pension innebär att anställda med årsinkomster över 7,5 inkomstbasbelopp får en viss garanterad pension. Pensionen motsvarar cirka 60 procent av den genomsnittliga lönen mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp för de fem sista åren före pensioneringen. Anställda födda mellan 1943 och 1972 har enligt övergångsregler en förmånsbestämd ålderspension även på inkomster under basbeloppstaket.

Här kan du läsa mer om villkoren för din tjänstepension

För dig som är född 1988 eller senare

Ålderspension valbar

Arbetsgivaren sätter av motsvarande 2,5 procent på din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp samt 20 procent på din lön över 7,5 inkomstbasbelopp från din första arbetsdag oavsett ålder. Du kan om du vill själv välja förvaltare (bland ett antal försäkringsbolag) för denna del av pensionen.

Ålderspension obligatorisk

Arbetsgivaren sätter av motsvarande 2 procent på din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp samt 10 procent på din lön över 7,5 inkomstbasbelopp från din första arbetsdag oavsett ålder. Pengarna förvaltas av Kåpan pensioner.

Ålderspension flex

Arbetsgivaren sätter av motsvarande 1,5 procent av din lön från din första arbetsdag oavsett ålder. Pengarna förvaltas av Kåpan pensioner. Den här delen kan användas för att exempelvis gå ner i arbetstid innan du går i pension.

Här kan du läsa mer om villkoren för din tjänstepension

Löneväxling

Medarbetare som är tillsvidareanställda, arbetar 20 procent eller mer och får sin lön utbetald av Malmö högskola kan växla en del av sin lön till extra pensionsinbetalning. Erbjudandet gäller inte de som är medlemmar i SEKO. 

Löneväxling – så funkar det

Den 1 januari 2017 ändras reglerna för uttag så att du inte själv kan välja hur du vill ta ut pengarna du har löneväxlat. Här kan du läsa mer om löneväxling