Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ersättning för läkemedel och sjukvård

Du kan få ersättning för delar av dina kostnader för sjukvård som omfattas av högkostnadsskyddet, och hela kostnaden för receptbelagda läkemedel.

Ersättningen betalas ut tillsammans med din lön och förmånsskatt kommer att dras av. För att få ersättningen utbetald samma månad måste dina kvitton vara inskickade senast den 5:e.

Så gör du för att begära ersättning

Du fyller i blanketten och häftar fast ditt kvitto. Du kan begära ersättning för flera utlägg på samma blankett. Kvittot måste vara i original, där ditt personnummer och summan du har betalat framgår. Bifoga även en kopia på ditt högkostnadskort om du begär ersättning för sjukvård, eller din receptspecifikation för läkemedel. Du kan begära ersättningen upp till två år efter betalning.

Här hittar du blanketten

Det här kan du få ersättning för

Sjukvård, tandvård och psykologbehandling

Du kan få ersättning för sjukvård, oralkirurgisk behandling eller psykologbehandling med högst 95 kronor per besök, eller med högst 70 kronor per vårddag som du är inlagd på sjukhus.

Behandlingen måste vara instämplad i högkostnadskortet för att ge ersättning.

Sjukgymnastik

Besök hos legitimerad fysioterapeut för sjukgymnastisk behandling som omfattas av högkostnadsskydd ersätts med högst 55 kronor per besök. Du kan även få ersättning för besök hos kiropraktor eller naprapat om behandlingen omfattas av högkostnadsskyddet.

Läkemedel

Du får ersättning med hela summan för dina utgifter för receptbelagda läkemedel som omfattas av högkostnadsskydd. Du kan inte få ersättning för inköp av receptfria läkemedel.

Har du frågor?

Om du är osäker på hur du ska skicka in din begäran om ersättning, kontakta din löneadministratör.