Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ekonomifrågor

Ekonomiavdelningen vid gemensamt verksamhetsstöd ansvarar för ekonomifrågor inom högskolan.

  • Vi utreder och bereder ekonomifrågor inför högskolestyrelsen, nämnder och rektor.
  • Vi ansvarar för ekonomisk planering, redovisning, uppföljning och fördelningsfrågor
  • Vi ansvarar för och tecknar ramavtal med leverantörer
  • Vi ansvarar för upphandling
  • Vi utgör en resurs för högskolans områden och gemensamma funktioner
  • Vi ansvarar för högskolans ekonomisystem
  • Vi ansvarar för intern kontroll av ekonomihantering
  • Vi handlägger myndighetsövergripande ekonomiska händelser t ex årsredovisning och delårsrapporter

Information om bokföring och ekonomihantering hittar du i Ekonomihandboken.

Tips!
Tänk efter innan du handlar. Malmö högskola har tecknat avtal med en rad leverantörer om allt från annonser till visitkort. Leta under inköp/upphandlingar Förutom våra egna avtal finns det också ofta statliga avtal som är förmånliga.