Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Inköp och upphandling

Upphandling
Malmö högskola måste som myndighet följa Lagen om offentlig upphandling. Detta innebär att en upphandling måste göras vid inköp över vissa beloppsgränser.

Upphandlingsfunktionen ansvarar för upphandlings- och inköpsprocessen vid Malmö högskola.
- Operativt inköps- och upphandlingsarbete. Genomföra upphandlingar gällande ramavtal, köpeavtal och leveransavtal.
- Service och support. Vägledning vid inköp gällande avrop, avtalsfrågor och leverantörer.
- Uppföljning och kontroll av avtalstrohet från inköpare och leverantör. Kundnöjdhet av leverans, produkt och uppfyllande av avtal samt fakturakvalitet. Återkommande uppföljningsmöten med beställare och leverantörer för utbyte av erfarenheter och statistik.
- Utbildning på organisationsnivå,  gällande regelverk och praktisk tillämpning av inköp.

Inköpspolicy (140904)

Avtal
Malmö högskola har avtal inom de flesta områden. Informationen om Malmö högskolas aktuella avtal finns i E-handelssystemet Proceedo och är endast tillgänglig för medarbetare. I fliken "Avtal" finns samtliga avtal som gäller för inköp till högskolan. Det är av stor vikt att avtalen följs vilket framgår i Malmö högskolas inköpspolicy. Om inte varan/tjänsten finns med i denna flik ska inköp ske utifrån de statliga avtalen, se avropa.se. Om du har frågor kring detta kontakta upphandling@mah.se.

Inloggning Proceedo

Beställning och fakturahantering i Proceedo
Malmö högskola använder E-handelssystemet Proceedo när beställningar görs från vissa leverantörer. De produkter som för närvarande finns i systemet är: böcker, datorer. I de fall produkter går att beställa via Proceedo ska så ske.

För information om beställning inom specifika produktområden, se högerspalt. 

Vid beställning ska Malmö högskolas fakturaadress samt referenskod till den som ska sakgranska uppges.

Malmö högskola
Box 50500
202 50 Malmö