Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Redovisning

Redovisningens syfte är att ge underlag för beslutsfattande, såväl inom som utom högskolan. Redovisningen ska följa god redovisningssed enligt Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring, som återfinns i EA-handboken för statliga myndigheter.

Malmö högskola ska som statlig myndighet följa denna förordning samt regleringsbrev och de föreskrifter ESV ger ut för statliga myndigheter.

Information om redovisningshantering finns i Ekonomihandboken samt under rubrikerna till vänster.