Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Resursbrevlådor

resurs i outlook

Det finns möjlighet att lägga upp resurser i Exchange som man sedan kan boka via kalendern. Exempel på resurser kan vara ett rum som inte finns med i Kronox eller en videokamera som finns på avdelningen. Den stora fördelen med resursbokning via Exchange är du kan använda schemaläggningsassistenten.

Vanliga Frågor

Hur skapar jag resurser?

Du kan inte själv skapa resurser, detta beställs via Servicedesken

Hur bokar jag en resurs?

Det finns lite olika sätt att boka en resurs och det beror lite på inställnigarna som är gjorda på resursen. Antingen bokar du via mötesförfrågan eller så skriver du direkt i resursenskalender (Kräver att du har rättigheter att skriva i den)

Hur öppnar jag en resurskalender?

  1. Öppna Outlook och klicka på kalender 
  2. Klicka på öppna kalender 
  3. Klicka på "Från rumslistan" 
  4. Klicka på alla rum i adressboken
  5. Välj ut den resurskalender som du vill öppna