Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskarstöd

Forskarservice

Hjälper enskilda forskare och forskargrupper med rådgivning och vägledning i frågor om extern forskningsfinansiering.

 Forskarservice on Facebook

Aktuellt

SAMLA - för att underlätta hanteringen av checklistan har en ny databas utvecklats

SAMLA kommer att möjliggöra och underlätta registrering av samtliga ansökningar, minska tidsåtgången för hantering av checklistan, uppföljning och analys av beviljandegrad, inkl. statistik på institutionsnivå, sammankoppling av ansökan med avtal samt ge en överblick av medfinansiering på institutions-, fakultets- och central nivå.
Mer information


Forskningsbloggen

Peter Jönsson, forskningskoordinatorLäs forskningsbloggen av forskningskoordinator Peter Jönsson.
Var med och diskutera vad som händer inom forskning och forskarutbildning vid Malmö högskola.

 

 

VETKOM - bibliotekets blogg om vetenskaplig kommunikation

VETKOM - Bibliotekets blogg om vetenskaplig kommunikation.
Den berör ämnen som publiceringsstrategier, open access (OA), bibliometri, MUEP och tillgängliggörande av forskningsdata.