Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personalmobilitet

Byt vardag för ett tag - åk på personalutbyte! 

Du har som anställd vid högskolan flera möjligheter:

  • Ansöka om medel genom Erasmus+
    för lärare och administrativ personal
  • Ansöka om medel genom Kontaktresemedel
    för lärare och administrativ personal

Olika nätverk:

Ovanstående administreras av International Office


Andra möjligheter till finansiell hjälp kan finnas på områdesnivå, till exempel genom: 


Försäkring vid utlandsvistelse i tjänsten

Information från HR-avdelningen om att resa utomlands i tjänsten


Vänligen observera att om du ska resa inom Europa så kontakta även Försäkringskassan och beställ det Europeiska sjukförsäkringskortet.

Värt att notera är att det kan också vara bra att ha med hemförsäkring som komplement.

Om ambassaden i det land du ska till kräver ett särskilt intyg på grund av visum eller liknande så hör också av dig till din personalhandläggare.