Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personalmobilitet

Byt vardag för ett tag - åk på personalutbyte! 

Du har som anställd vid högskolan flera möjligheter:

  • Ansöka om medel genom Erasmus+
    för lärare och administrativ personal
  • Ansöka om medel genom Kontaktresemedel
    för lärare och administrativ personal

Olika nätverk:

Ovanstående administreras av International Office


Andra möjligheter till finansiell hjälp kan finnas på områdesnivå, till exempel genom: 


Försäkring vid utlandsvistelse i tjänsten