Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Studentmobilitet

Malmö har en mängd olika typer av utbytesavtal inom studentmobilitet. Högskolan har tecknat ett antal centrala bilaterala avtal som är ämnesövergripande och öppna att söka för ett flertal av högskolans områden. De centrala avtalen är bland annat med universitet i Australien, Asien och Nordamerika.

Utöver de centrala avtalen har varje område egna utbytesavtal som kan innefatta både studentmobilitet och lärarmobilitet. Vissa områden har egna bilaterala avtal. Se respektive områdes hemsida för mer information om detta.

Flera områden deltar även i Nordplus som är Nordiska ministerrådets utbildningsprogram för studier vid nordiska universitet samt Grönland och Färöarna. Nordplus studentutbyte bygger på ämnesbaserade nätverk mellan området vid Malmö högskola och motsvarande område vid nordiska partneruniversitet.

"Erasmus+" är namnet på EU:s program för utbildning, ungdom och idrott. Det nya programmet ersätter Programmet för livslångt lärande. Även andra europeiska program, som Ung och Aktiv i Europa, Erasmus Mundus och Tempus, integreras i Erasmus+. Dessutom kommer det nya området idrott in.

I programmet Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och Norge (så kallade programländer). Schweiz kan tills vidare endast delta som så kallat partnerland och endast inom vissa delar.

Alla fakulteter/institutioner har Erasmus+-samarbeten och Erasmus+ studentutbyte bygger på ämnesbaserade avtal mellan en fakultet/institution vid Malmö högskola och motsvarande vid ett utländskt universitet. 

Flera fakulteter/institutioner har pågående Linnaeus-Palme projekt. Linnaeus-Palme är ett SIDA-finansierat utbytesprogram för lärare och studenter inom högskolan. Utbytet är mellan ett svenskt lärosäte och ett utvecklingsland.

International Office samordnar arbetet vad gäller in- och utresande utbytesstudenter vid Malmö högskola. Detta arbete görs i nära samarbete med fakulteter/institutionerna. International Office ansvarar för att, via Minternet, sammankalla alla områdeskoordinatorer till regelbundna planeringsmöten. Minternetrepresentanterna ansvarar för att berörda på områdena informeras alternativt bjuds in till dessa möten.

För frågor kontakta International Office