Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Boka undervisningslokaler

För att boka undervisningslokaler kontaktar du den centrala lokalbokningen, lokalbokning@mah.se. Du hittar dina bokningar i Kronox, där ditt och studenternas schema genereras.

Ange följande vid lokalbokning:

 • Datum och tid
 • Namn/var du jobbar/dator-id
 • Vilket hus du önskar boka i
 • Antal platser som behövs i lokalen
 • Vad lokalen ska användas till, inklusive krav på teknisk utrustning
 • Fullständig kurskod eller betalande konto där bokningen ska debiteras (t ex LS-BUS-grundutbildning)

Du kan välja mellan följande tider under dagen:

08.15–10.00 
10.15–12.00 
13.15–15.00 
15.15–17.00

Tiden 12.15–13.00 och efter klockan 17.00 bokas per timme.

Lokalbokning för annat än undervisning

Lokalbokningen hanterar inte bokningar av mötesrum och inte heller för evenemang som inte är undervisningsrelaterade. Kontakta konferensservice för hjälp med konferenser och evenemang.

Här hittar du information om mötesrum som går att boka i Outlook.

Här hittar du information om schemaläggning av tentamina

Schemaläggning terminsvis

Den centrala lokalbokningen erbjuder ett schemaunderlag i Excel med inlagda datum och markerade helgdagar för varje termin. Om du föredrar att göra ett eget digitalt underlag går även det bra, dock tar lokalbokningen inte emot handskrivna underlag. Underlaget skickas med e-post till lokalbokning@mah.se

Schemaunderlag för vårterminen 2017 (innevarande termin)

HT 17 

Schemaunderlag för höstterminen 2017

 

Ange följande vid schemaläggning:

 • Skriv fullständig kurskod (till exempel FO203A-20151-L6928 kurs-termin-antagningskod) i mejlets ämnesrad.
 • Antal studenter
 • Vilket hus du önskar boka i (uppge gärna både första- och andrahandsval)
 • Om du vill att lokalbokningen hittar en annan tid eller dag ifall lokal saknas på önskad tid, eller om du hellre vill föreslå en ny tid själv.

Schemaläggningsperiod (Höstterminen 2017)

 • Sista dag att skicka in schemaunderlag: 23 april 2017.
 • Veckorna 17–22 (24 april–2 juni 2017) läggs schemat av lokalbokningen.
 • Veckorna 23–24 (5–16 juni) är remisstid, då lärarna har möjlighet att kontrollera och korrigera sitt schema. 
 • I vecka 32 blir schemat sedan tillgängligt för studenterna.

Nästa schemaläggningsperiod (vårterminen 2018)

Sista dag att skicka in schemaunderlag: 27 oktober 2017
Schemaläggningsperiod: Veckorna 44 - 48 (30 oktober - 1 december  2017).
Remisstid: Veckorna49 - 50 (4 – 15 december).
Schemat tillgängligt för studenterna: Vecka 51.

Så prioriteras lokalbokningarna

Högskolans lokaler kan bokas enligt följande prioritering:

 1. Högskolans egen utbildnings- och forskningsverksamhet
 2. Konferenser med högskolan som arrangör
 3. Högskolans studentkår och personalorganisationerna för studentfacklig/facklig verksamhet.  

Hitta ditt schema i Kronox-appen

Det finns en gratis app för schema som fungerar både i Iphone och Android, på både svenska och engelska. Du kan söka och spara ditt schema, utifrån kurs, program, lokaler, signatur eller hjälpmedel. Här hittar du Kronox i App Store eller Google Play.