Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Säkerhet vid resor

När du ska resa utomlands i tjänsten är det viktigt att du tar reda på eventuella risker på ditt resmål och håller dig uppdaterad om vad som händer under din vistelse.

Högskolan följer UD:s rekommendationer

Utrikesdepartementet (UD) avråder från resor till hela eller delar av ett land när säkerhetssituationen bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig. Vid tjänsteresor utomlands ska rekommendationer eller avrådan från UD följas. Alla undantag måste godkännas av rektor.

Här hittar du UD:s aktuella reserekommendationer

För att hålla dig uppdaterad om säkerhetsläget på ditt resmål kan du använda UD:s app Resklar, som finns att ladda ner till din smartphone i App Store eller Google Play.

Försäkring vid tjänsteresor

Högskolan har en tjänstereseförsäkring genom Kammarkollegiet, som gäller när du är på tjänsteresa både inom och utanför Sverige. Läs mer om villkoren för tjänstereseförsäkringen här.

I appen Försäkrad på resan har Kammarkollegiet samlat viktiga nummer, goda råd och instruktion för skadeanmälan. Den finns att ladda ner till din smartphone i App Store eller Google Play.

Kammarkollegiet har även tagit fram en broschyr med goda råd inför utlandsresor i tjänsten