Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kvalitetsarbete på OD

Odontologiska fakultetens kvalitetsplan antogs i maj 2011 av Odontologiska fakultetsstyrelsen bär underrubriken ”Utbildning, forskning och tandvård med siktet inställt på framtiden” och syftar till att identifierar framtida satsningar för att ytterligare stärka kvalitén i verksamheten.

Ta del av dokumentet i kolumnen till höger.

Kvalitetsarbete på Malmö högskola


Kvalitetsarbetet vid Malmö högskola syftar till att säkra och utveckla kvaliteten i högskolans samtliga verksamheter för att därigenom skapa garantier för att de krav
och förväntningar som ställs från studenter, avnämare, intressenter och myndigheter uppfylls. Läs mer om Malmö högskolas övergripande kvalitetsarbete

De högskolegemensamma målen och utvecklingsinsatserna ska konkretiseras i lokala verksamhetsplaner med beaktande av både högskoleövergripande och områdesspecifika strategidokument.