Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ladok-sidor för medarbetare

How the Ladok shutdown will affect staff and students, information in English

Så påverkas medarbetare och studenter när Ladok är stängt

I månadsskiftet mars-april uppgraderas Ladok. Uppgraderingen innebär att vi får ett nytt webbaserat gränssnitt för personalen och att även lärare får tillgång till nya Ladok. Examinatorerna kommer att attestera betyg digitalt direkt i nya Ladok. För studenterna innebär det att webbtjänsten Mina studier stängs och ersätts med ett nytt studentgränssnitt.

Viktiga datum

  • Alla betyg måste vara attesterade/definitivinlagda senast fredag 17 mars
  • Planerad nedstängningsperiod är onsdag 22 mars – söndag 2 april

Under själva övergången till nya Ladok, kommer gamla Ladok att stängas ner under ca 1.5 vecka innan nya Ladok öppnas. Planerad nedstängningsperiod är onsdag 22 mars – söndag 2 april (den kan komma att justeras). Under denna period kommer all data att föras över från gamla till nya Ladok. Varken personal eller studenter kan komma åt information i Ladok under denna tid. Till exempel kommer betyg inte att kunna läggas in, intyg tas ut eller examen att kunna utfärdas. Personalen uppmanas därför att utföra så mycket som möjligt av Ladok-relaterade arbetsuppgifter innan nedstängningen 22 mars.

Betyg som inte lagts in innan nedstängningen kommer inte kunna läggas in förrän Ladok öppnar igen. Detta kan leda till att studenter som väntar besked från CSN om studiemedel under denna period får ett försenat besked. Hjälp därför studenterna genom att prioritera betygsrapportering/attestering innan nedstängningen. Tänk på att alla betyg måste vara attesterade/definitivinlagda senast fredag 17 mars.

Information om interaktiva kurser och utbildningstillfällen för lärare kommer inom kort.

Så här kommer det att fungera för studenterna under nedstängningsperioden

Anmälan till tentamen: Från och med den 14 mars görs anmälan via Kronox. Logga in och klicka sen på fliken Tentamen. 

Blankettwebben  (för att ansöka om anstånd, studieuppehåll och antagning till senare del av program och lägga in studieavbrott) kommer studenterna att kunna använda även under nedstängningsperioden, men ärendena kommer inte att kunna hanteras i Ladok av administrativ personal förrän Ladok öppnar igen 3 april.

Ansöka om tillgodoräkning kommer studenterna att kunna göra enligt gängse rutiner även under nedstängningsperioden.

Information till studenter kommer att läggas ut på Mina studier och på Malmö högskolas Facebook-sida samt skickas ut i Studentnyhetsbrev senare i mars.

Medarbetare vid Malmö högskola

Har du frågor eller problem rörande Ladok, är du välkommen att skicka dem till ladok@mah.se. Var så specifik och tydlig som möjligt i din förfrågan. Uppge alltid programkod/kurskod samt studentens namn och personnummer.

Student / tidigare student

För frågor om dina studier, registreringar, resultat och intyg kan du vända dig till din fakultet/institution. Du kan också hitta denna information på Mina studier (fd Ladok på webb). Studieintyg ("Ladok-utdrag") kan du hämta själv på Mina studier. För felanmälan av Mina studier, vänd dig alltid till Helpdesk.  

Extern förfrågan

Begäran om offentliga uppgifter. Var vänlig skicka förfrågan till ladok@mah.se.
Observera att svar endast kan ges i pappersform, ej digitalt. Med hänvisning till marknadsföringslagen (SFS 2008:486,19§) lämnas ej e-postadresser ut för marknadsföringssyfte.