Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Stöd i uppdragsutbildning

Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd finns koordinator som erbjuder stöd till högskolans chefer och medarbetare i arbetet med uppdragsutbildning. Stödet avser allt från prissättning till att ta fram en långsiktig plan för uppdragsutbildning. På dessa sidor finns information om vårt interna nätverk, internutbildning i uppdragsutbildning, beskrivning av processen samt mallar.

Kontakt
Ulla Persson

Koordinator uppdragsutbildning
Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd