Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

För medarbetare på Odontologiska fakulteten | Tandvårdshögskolan

Dokumentarkiv

Här publiceras kontinuerligt protokoll från Odontologiska fakultetens styrelse, samverkansgrupp och nämnder (FUN, TVN, UN, VUN) samt styrdokument.
Läs mer om dokument 

Framtidens OD

Här publiceras fortlöpande nyheter kring utredningen om den framtida tandvårdsverksamheten samt ombyggnaden av Odontologiska fakulteten.

Läs mer om framtidens OD

Serviceenhet

På första våningen finns Serviceenheten med serviceverkstad och repro. Serviceenheten svarar även för Centralförrådet som är beläget på källarplan i anslutning till varumottagningen.
Till serviceneheten

Brandskydd

Hantering av brandfarlig vara för lab och klinik vid Odontologiska fakulteten
Föreståndare för brandfarlig vara,  Madeleine Blomqvist 
Ställföreträdande förståndare, Ulrika Troedsson 
Läs mer om hantering av brandfarlig vara

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik (engelsk version)

Säkerhetsföreskrifter och rutiner på lab

Anslag/föreskrifter - brandfarlig vara

Kalender för medarbetare OD

Nyheter