Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Byte av unitar

AKTUELLT

Inom kort kommer vi få besök av en ljuskonsult för att hjälpa oss med belysningen.


För att försäkra oss om att ha reservdelar till våra unitar måste vi inleda ett utbyte innan det är klart med beslut om eventuell om- eller nybyggnation. Det är ingen optimal situation, men dessvärre nödvändigt.

Vi kommer att byta ut unitar i södra delen, den delen mot Smedjegatan, på plan 4, 5 och 6 fram till sterilerna under sommaren 2017, såväl på studentklinik som på lärarklinik. Vi projekterar för ett byte av resterande unitar på norra sidan på samma plan sommaren 2018, men beslut är inte fattade, då vi också inväntar beslut om om- eller nybyggnation.

I maj kommer vi att starta med ledningsarbete från källaren. Då kommer vi att behöva komma åt schakten, mer information om detta kommer.

Eftersom unitarna matas från golvet kommer arbetet sedan starta i taket på plan tre. Avdelningen för Orofacial smärta kommer att evakuera sina kontorslokaler och ABUT kommer att vara tvungna att ställa in all klinisk verksamhet från och med vecka 21 (måndag den 22 maj).

Avdelningarna har att plocka undan instrument och utrustning i berörda lokaler. Förvaring kan ske på plan 7 eller på avdelningen, mer information kommer. Därefter kommer Serviceenheten att plocka bort de gamla unitarna innan arbetet med att byta avlopp (vi kommer att gå från ”torrt vakuumsystem” till ”vått vakuumsystem”) samt dra ledning till ett centralt försörjt dekaseptol-system. Vidare ska vissa el- och data-arbeten göras. Vi tittar nu på om några mindre justeringar i andra delar av berörd inredning ska göras. Därefter ska ny matta, lokalerna målas och nytt undertak (plan 3-5) sätts upp, innan nya unitar monteras in.

Den preliminära tidsplanen stipulerar att man börjar installation av unitar på plan 4 i vecka 31, 31 juli och vi hoppas att all installation inkl nya liftar till nya datorer är klart på plan 6 vecka 34-35 (1 sept).

Evakuering av LK-kliniker

Parodontologi och Cariologi  flyttar över sin LK-verksamhet till studentkliniken på den andra sidan, mot Carl Gustavs väg på sina respektive plan.

Endodonti och Pedodonti kommer att vara på plan 1 och samsas med OD.

På plan 4 kommer Protetik, Orofacial smärta, Ortodonti och Futurumkliniken att ha sin LK-verksamhet på den högra sidan när man kommer frn trapphuset vid väntrummet, mot Carl Gustav väg.

På plan 2, Kirurgi, kommer två unitar att bytas, men ingen evakuering är nödvändig. 

Kontaktpersoner:

Ingemar Larsson och Lars-Ingmar Olsson