Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

OD kansli V2.0

Högskoleadministratörerna utgör ett administrativt stöd till avdelningsföreståndarna på de 13 avdelningarna och sitter tillsammans på plan 2, kanslikorridoren.

Högskoleadministratörernas huvudsakliga uppgifter är att utgöra chefsstöd till avdelningscheferna. Varje avdelningschef har en administratör knuten till sig för att bistå med chefstödet. Den rådande modellen innebär att varje högskoleadministratör stödjer två avdelningschefer vardera.

Därutöver ansvarar högskoleadministratörerna för ett fakultetsgemensamt stöd huvudsakligen inom studieadministration men även för extern kursgivning, nämndadministration och stöd till andra delar av den gemensamma verksamheten.

Det administrativa stödet till chefer och verksamhet i allmänhet ska bli mindre personbunden och vara dynamiskt och anpassat verksamhetens behov. 

 

 Uppgift Helén Maja Monica Nisha Stella Jonna Tina Gunillka Lena
Avdelningar

Kirurgi
Oral biologi

Oral diagnostik
Röntgen 
Material-vetenskap
Protetik 
Parodontologi  Ortodonti
Pedodonti 
Endodonti
Cariologi 
  Orofacial
smärta

Studie-vägledare,
studenthälso-frågor
Samtliga advelningar

 

Kursadm

TLK9-TLK10

TLK3-TLK4
Tandtekniker-utbildning, i inkl.
introduktions-kursen

TLK7-TLK8
Masteruppsats 

Tandhygienist-utbildning, inkl.
introduktions-kursen

TLK5-TLK6 
Kandidatuppsats 
(Hanteras av Anna Carlsson) 

TLK1-TLK2
 inkl.
introduktions-kursen 
     
Nämnder        VUN    

FUN
Fakultets
styrelse 

 

UN, antagnings-nämnd
KUT 

Övr uppdrag IM  Futurumkliniken Erasmus    Etikprövnings-rådet 

Kortkursadm

Sekr. till dekan. 

ST adm,
Eventadm (bl a ST-examen, disp, spikning
Posthantering 

   

Avdelning för Oral Patologi administreras av Anna Carlsson.

Ekonomi, HR, kommunikation, IT och Facility Service tillhör de högskolegemensamma avdelningar. Kvar på fakulteterna, men sorterade under det gemensamma verksamhetsstödet, är utbildnings-, forsknings- och avdelningsadministration samt strategiskt ledningsstöd

Frågor eller synpunkter kan framföras till Thomas Strandberg eller Daniel Bengmark.

Uppdaterad 2017-02-17 av TS.